post

آموزش چک یار پردیس ۳ – قسمت سوم

در این فیلم آموزشی نحوه چاپ چک در نرم افزار چک یار پردیس به شما آموزش داده می شود. همچنین نحوه ویرایش قالب های چک، تعریف قالب جدید، نصب قالب دریافتی از وب سایت برتران سیستم و چاپ چک با ورود مستقیم اطلاعات آموزش داده می شود.

post

آموزش چک یار پردیس ۳ – قسمت دوم

در این فیلم آموزشی نحوه پیگیری سررسید چک ها و راس گیری چک ها در نرم افزار چک یار پردیس آموزش داده می شود. در قسمت بعد، چاپ چک با قالب های موجود در نرم افزار، ویرایش قالب ها و نصب قالب های چک جدید به شما آموزش داده می شود.